Shine Mini 3W LED

32 408 36
Shine Mini 3x3W LED, satin/børstet stål

Kompatible dimmereLED 500

Min. dim: N/A

Antall armaturer: 3-12EL 420

Min. dim: N/A

Antall armaturer: 3-12UNILED+ 350 IMP

Min. dim: N/A

Antall armaturer: 3-12GLE 315 2 pol

Min. dim: N/A

Antall armaturer: 3-12315 GLE

Min. dim: N/A

Antall armaturer: 3-12400 GLI

Min. dim: N/A

Antall armaturer: 3-12